4135 21e eeuwse vaardigheden (21C) | The Exploratorium of Education 3.0

21e eeuwse vaardigheden (21C)

21e eeuwse vaardigheden (21C)

De laatste tijd lees ik veel over 21e eeuwse vaardigheden. Er is veel geschreven over wat 21e eeuwse vaardigheden zijn, bijvoorbeeld door Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO). Maar weinig over de vraag waarom en waartoe deze zogenaamde 21e eeuwse vaardigheden dienen. Biesta vraagt terecht aandacht voor andere redenen dan de economische noodzaak.

In 2014 beschreef SLO in het rapport 21e eeuwse vaardigheden in het curriculum van het funderend onderwijs een conceptueel kader bestaande uit acht vaardigheden: creativiteit, kritisch denken, probleemoplosvaardigheden, communiceren, samenwerken, digitale geletterdheid, sociale en culturele vaardigheden en zelfregulering. Uit dit rapport blijkt ook dat In de kerndoelen en referentieniveaus de vaardigheden weinig expliciet voorkomen in het beoogde curriculum, en in de reguliere methodes weinig substantieel en systematisch aanwezig is.

In de derde fase is onderzocht op welke wijze de 21e eeuwse vaardigheden deel uitmaken van de lespraktijk. Dit onderzoek laat zien dat leraren in po en onderbouw vo bekend zijn met de 21e eeuwse
vaardigheden en het belangrijk vinden er bewust aandacht aan te besteden.

21ste eeuwse vaardigheden als oplossing voor een probleem

Kritiek op de 21ste eeuwse vaardigheden

Biesta: “Hoewel dit verhaal zeker een kern van waarheid bevat, en daarom aantrekkelijk en verleidelijk is, is het probleem dat het niet de hele waarheid vertelt. In sommige aspecten van het leven (economie, media, mode), in sommige delen van de wereld (het ‘Westen’) en in het leven van sommigen (bijvoorbeeld degenen met geld) verandert er inderdaad veel en gaan de veranderingen snel. Maar in andere aspecten van het leven, in andere delen van de wereld en in het leven van anderen is er iedere dag weer de vraag of er voldoende te eten is, of er schoon water is en of er goede sanitaire voorzieningen zijn. De inschatting van UNICEF dat er in 2013 iedere dag ongeveer 17,000 kinderen van 5 jaar en jonger zijn overleden (You, Hug, Chen, Wardlaw & Newby, 2014), plaatst het verhaal over de alsmaar sneller veranderende wereld in een heel ander perspectief en laat zien dat de suggestie dat alles voor iedereen even snel aan het veranderen zou zijn hooguit een halve waarheid is.”

Dat het verhaal achter 21e eeuwse vaardigheden daarmee een selectief verhaal is, roept ook de vraag op over wiens 21e eeuw we het eigenlijk hebben.

< link met the average pilot>

Biesta bepleit dat de 21ste eeuwse vaardigheden ons naast het vermogen om ons aan te passen aan een nieuwe snel veranderende stiuatie ons ook in staat moet stellen om weerstand te bieden. Dit vraagt met name om het vermogen om te kunnen oordelen over de situaties die we in ons leven tegenkomen.

Literatuur:

Thijs, A., Fisser, P., & Hoeven, M. van der (2014). 21e eeuwse vaardigheden in het curriculum van het funderend onderwijs. Enschede: SLO.

Biesta, G. (2016). 21st century skills: Waarom wel/niet? gelezen op http://www.vrijescholen.nl/wp-content/uploads/2016/06/Artikel_Biesta.pdf