Als onderdeel van het doorbraakproject Onderwijs & ICT , neem thet Tabor College, locatie Werenfridus, deel aan het Leerlab Digitale Didaktiek. De invoering van digitale leermiddelen kan,  binnen de teams en de vakgroepen spanningen doen oplopen. Dat is natuurlijk niet vreemd, omdat er gewoon (gelukkig) verschillen zijn tussen de manier waarop mensen gebruik maken van ICT en de manier waarop zij digitale didaktiek toepassen. Pioniers kunnen een andere taal ontwikkelen en een andere visie op het onderwijs ontwikkelen.

De iCoach

Op het Tabor College, locatie Werenfridus, wordt geexperimenteed met iCoaches. Dit zijn docenten die binnen de vakgroep initiatief nemen om de digitale didaktiek te agenderen en te ontwikkelen. De iCoaches delen met elkaar hun succesen en hun falen. Hierdoor kunnen ze autonoom bepalen welke ervaringen ze willen doorvertalen naar hun eigen vak en hopelijk kunnen zij zo een selectie maken die geschikt is voor de specifieke context van de eigen vakgroep. Hoe dat uitpakt is heel verschillend. Sommige vakgroepen pakken het op en daar zie je dat er meer wordt nagedacht over digitale didaktiek. Succes kan aanstekelijk werken en gedeelde smart is halve smart. Er ontstaat een cultuur waarbinnen met durft te experimenteren en glorieus durft te falen. FAIL wordt dan gezien als First Attempt In Learning. Dit is uitermate belangrijk, omdat docenten die zich kwestbaar opstellen en durven te falen, deze boodschap ook aan de leerlingen meegeven: Je mag falen!

Het iEvent

Op dinsdag 19 september 2019 organiseerde het Tabor College in Hoorn voor het eerst een iEvent. Eindelijk werd er tijd vrij gemaakt in de jaaragenda, zodat het personeel zich volledig kon richten op digitale didaktiek en pedagogiek. Dus alle leerlingen naar huis en iedereen in de loopgraven. Het iEvent stond onderleiding van Katja Korver. Zij is de trekker van het Leerlab en had een fantastische dag in elkaar gezet.

De dag werd geopend door futuroloog Peter van de Wel. (@Peter_Vanderwel). Hij koos er bewust voor om de positieve kant van de digitalisering te benoemen.

Vervolgens mochten 1 0 medewerkers een korte pitch geven van de manier waarop zij proberen het onderwijs te verbeteren.