Digitale didaktiek op het Tabor College

 Als onderdeel van het doorbraakproject Onderwijs & ICT , neem thet Tabor College, locatie Werenfridus, deel aan het Leerlab Digitale Didaktiek. De invoering van digitale leermiddelen kan,  binnen de teams en de vakgroepen spanningen doen oplopen. Dat is natuurlijk niet vreemd, omdat er gewoon (gelukkig) verschillen zijn tussen de manier waarop mensen gebruik maken van ICT en de manier waarop zij digitale didaktiek toepassen. Pioniers kunnen een andere taal ontwikkelen en een andere visie op het onderwijs ontwikkelen.

De iCoach

Op het Tabor College, locatie Werenfridus, wordt geexperimenteed met iCoaches. Dit zijn docenten die binnen de vakgroep initiatief nemen om de digitale didaktiek te agenderen en te ontwikkelen. De iCoaches delen met elkaar hun succesen en hun falen. Hierdoor kunnen ze autonoom bepalen welke ervaringen ze willen doorvertalen naar hun eigen vak en hopelijk kunnen zij zo een selectie maken die geschikt is voor de specifieke context van de eigen vakgroep. Hoe dat uitpakt is heel verschillend. Sommige vakgroepen pakken het op en daar zie je dat er meer wordt nagedacht over digitale didaktiek. Succes kan aanstekelijk werken en gedeelde smart is halve smart. Er ontstaat een cultuur waarbinnen met durft te experimenteren en glorieus durft te falen. FAIL wordt dan gezien als First Attempt In Learning. Dit is uitermate belangrijk, omdat docenten die zich kwestbaar opstellen en durven te falen, deze boodschap ook aan de leerlingen meegeven: Je mag falen!

Het iEvent

Op dinsdag 19 september 2019 organiseerde het Tabor College in Hoorn voor het eerst een iEvent. Eindelijk werd er tijd vrij gemaakt in de jaaragenda, zodat het personeel zich volledig kon richten op digitale didaktiek en pedagogiek. Dus alle leerlingen naar huis en iedereen in de loopgraven. Het iEvent stond onderleiding van Katja Korver. Zij is de trekker van het Leerlab en had een fantastische dag in elkaar gezet.

De dag werd geopend door futuroloog Peter van de Wel. (@Peter_Vanderwel). Hij koos er bewust voor om de positieve kant van de digitalisering te benoemen.

Vervolgens mochten 1 0 medewerkers een korte pitch geven van de manier waarop zij proberen het onderwijs te verbeteren. 

Hackademics AI

Recently, I have been investigating Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning (ML) and possible applications of this technology to an educational context and beyond. Being creative with technology in an educational context (#hackademics) is something I am very passionate about.  Now that Google’s DeepMind / TensorFlow has been Open sourced at GitHub, it would be great to come up with a proof of concept of using ML /AI to help students stay in their Zone of Proximal Development (ZPD) by suggesting appropriate Learning pathways. I was very inspired by Demis Hassabis (@demishassabis) autumn Lecture


AI is still in its infancies and not very practical for secondary education. AI experiments as Autodraw.com will give some traction to this movement and I am really very happy they are opening this technology to anyone with an idea. See other experiments here and other implications here. I can’t wait for summer recess to investigate this further and come up with a proof of concept.

Hackademics JASP

Now that we are collecting data with http://werenfridus.Quayn.eu and forms.Google.com we would like to have this data become beneficial to students. I need help with the analysis of this data.  Quayn has some built in options and sheets.google.com offers ‘investigate’ to help with the analysis. Yet none of this is automated and tailored to help students.

Hackademics JAPS

An alternative to SPSS is Jasp. Jasp allows the user to make a statistical analysis.

You can find more at Jasp.org and here is an install guide for OSx : https://jaspnonprofits.wordpress.com/2015/08/12/installing-jasp/

Is JASP something for our students /teachers to learn?
I should ask our STEM teachers, but making statistical analysis should be common sense in any PDCA-cycle.
There are workshops available in Amsterdam:
https://jasp-stats.org/upcoming-events/jasp-workshop/